ไทย
Eng
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์
อัพเดตเรื่องเด่น
คุณการย์สิริ พินิตภูวดล บริจาคเงิน 1 ล้านบาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ
24 ก.ค. 2558
คุณการย์สิริ  พินิตภูวดล CEO บริษัท นิมสิริ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน  1,000,000  บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯเพื่อโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 4รับมอบโดย  คุณมาลี  สังวาลย์เล็ก  รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในวันศุกร์ ที่  24  กรกฎาคม  2558
ข่าวทั้งหมด
คุณการย์สิริ พินิตภูวดล บริจาคเงิน 1 ล้านบาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ
24 ก.ค. 2558
คุณการย์สิริ  พินิตภูวดล CEO บริษัท นิมสิริ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน  1,000,000  บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ
เพื่อโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 4
รับมอบโดย  คุณมาลี  สังวาลย์เล็ก  รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในวันศุกร์ ที่  24  กรกฎาคม  2558
อ่านต่อ
คุณการย์สิริ พินิตภูวดล มอบเงินบริจาค 300,000 บาท ให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ
28 ม.ค. 2558
คุณการย์สิริ พินิตภูวดล CEO บริษัท นิมสิริ จำกัด และคุณพิเชษฐ หลักดี  มอบเงินบริจาคจำนวน  300,000 บาท ให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสมทบทุนจิรศักดิ์-อารีย์ สถิรกุล ณ สำนักงานคณบดี ชั้น M2 อาคารเรียนรวม รับมอบโดย  ศ.พญ. สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ และ ผศ.ดร.แอนนา วงษ์กุหลาบ เมื่อวันพฤหัสที่ 28 มกราคม  2559
อ่านต่อ