ไทย
Eng
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | คุณการย์สิริ พินิตภูวดล มอบเงินบริจาค 300,000 บาท ให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ
คุณการย์สิริ พินิตภูวดล มอบเงินบริจาค 300,000 บาท ให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ
28 ม.ค. 2558
คุณการย์สิริ พินิตภูวดล CEO บริษัท นิมสิริ จำกัด และคุณพิเชษฐ หลักดี  มอบเงินบริจาคจำนวน  300,000 บาท ให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสมทบทุนจิรศักดิ์-อารีย์ สถิรกุล ณ สำนักงานคณบดี ชั้น M2 อาคารเรียนรวม รับมอบโดย  ศ.พญ. สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ และ ผศ.ดร.แอนนา วงษ์กุหลาบ เมื่อวันพฤหัสที่ 28 มกราคม  2559